Selecteer een pagina

Er is door de jaren heen reeds heel wat gezegd en geschreven over de autoverzekering. In het bijzonder het verplichte karakter van deze verzekering wordt door heel wat mensen toch een beetje gehekeld. Nog steeds bestaat de vraag dan ook of het voor iedereen wel echt verplicht is om een autoverzekering af te sluiten. Het antwoord op die vraag is nochtans vrij duidelijk. Van zodra iemand ervoor kiest om een auto in het verkeer te brengen dient deze verzekerd te zijn. Met andere woorden, ja iedereen moet verplicht een autoverzekering afsluiten. Toch zijn er een aantal extra aandachtspunten waarvan het goed is om er op z’n minst even bij stil te blijven staan. We vertellen u er graag alles over hier op deze pagina. 

Waarom is de autoverzekering wettelijk verplicht?

Laat ons misschien in eerste instantie even kijken naar de reden waarom er een wettelijke verplichting geldt voor de autoverzekering. Deze wettelijke verplichting is er in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden niet altijd geweest, integendeel. In het verleden was het zo dat mensen vrij konden kiezen of ze er al dan niet voor kozen om een autoverzekering af te sluiten. Dat bracht in de praktijk echter vaak heel wat vervelende situaties met zich mee. Het gebeurde namelijk zeer regelmatig dat mensen die betrokken raakten bij een auto-ongeval niet op gepaste wijze waren verzekerd. Dit bracht niet alleen een groot probleem met zich mee voor de mensen zelf, maar ook voor de derden die betrokken waren bij het ongeval. Omdat een dergelijke situatie niet zelden aanzienlijke financiële zorgen met zich meebracht werd er door de overheid voor gekozen om hier op efficiënte wijze een einde aan te maken. 

Het gevolg van bovenstaande? De invoering van de verplichte autoverzekering. Het spreekt echter voor zich dat de overheid ook meteen besefte dat dit extra kosten met zich mee zou brengen voor iedereen die eigenaar was van een auto. Mensen moesten deze meerprijs uiteraard wel kunnen betalen. Omwille van die reden besloot de overheid op zoek te gaan naar een passende oplossing die ook nog eens voor iedereen betaalbaar zou zijn. De WA-verzekering werd in het leven geroepen en bleek een autoverzekering te zijn die perfect aan de vooropgestelde verwachtingen wist te voldoen. 

Waarom dekt de WA-verzekering alleen schade aan derden?

Bovenstaande maakt duidelijk dat de verplichte autoverzekering enkel en alleen schade dekt aan derden. Voor veel mensen is dit een vreemde keuze. Toch is het dat helemaal niet. In de praktijk is het namelijk zo dat hier twee concrete voordelen aan verbonden zijn, namelijk: 

  1. In principe is op deze manier iedereen die met de auto rijdt verzekerd tegen schade; 
  2. De kostprijs van de verplichte autoverzekering blijft binnen de perken; 

Het eerste voordeel van de verplichte autoverzekering zal bij veel mensen misschien een beetje vreemd in de oren klinken. Hoe is het namelijk mogelijk dat iedereen is verzekerd wanneer de WA-verzekering uitsluitend schade aan derden dekt? Net omwille van deze reden dus. Iedereen die op een zeker ogenblik verwijtbare schade aanbrengt aan een derde persoon is gedekt. Dit geldt alleen niet voor de schade aan het eigen voertuig. Een dergelijke, zogenaamde all risk autoverzekering wettelijk verplichten zou in de praktijk alleen maar nadelen met zich meebrengen. Veel mensen zouden dan namelijk geconfronteerd worden met een zeer hoge verzekeringspremie die eigenlijk voor hun nauwelijks concrete voordelen met zich meebrengt. Het mag dan ook duidelijk zijn, de keuze voor de WA-verzekering als verplichte autoverzekering is er in de praktijk zeker één die doelbewust is genomen. 

 Kan iedereen de verplichte autoverzekering aanvragen? 

Het feit dat de WA-verzekering een wettelijk verplichte verzekering is betekent in de praktijk niet dat iedereen ze zomaar kan afsluiten. In principe geldt voor de WA-verzekering in Nederland een verzekeringsplicht, niet alleen voor verzekeringnemers, maar ook voor verzekeraars. Zij moeten dus als het ware verplicht deze verzekering aanbieden aan de personen die erom vragen. Er zijn echter ook uitzonderingen, namelijk: 

  1. Wanneer de persoon in kwestie over een buitensporig schadeverleden beschikt; 
  2. Indien er in het verleden sprake is geweest van ernstige betalingsmoeilijkheden; 

In de hierboven aangegeven situaties is het dus zo dat een verzekeraar er perfect voor kan kiezen om het verstrekken van de autoverzekering te weigeren. Dit met alle gevolgen van dien voor de potentiële verzekeringnemer. In deze situatie denken veel mensen dat elke mogelijkheid tot het afsluiten van een autoverzekering voorgoed verkeken is met alle gevolgen van dien. Eigenlijk kan dat niet, want wat wanneer u een auto nodig heeft om u mee naar uw werk te verplaatsen? Ook wanneer elke gewone verzekeraar het toekennen van een autoverzekering aan u heeft geweigerd bestaat er alsnog een mogelijkheid om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dat klinkt interessant, maar is het niet over de hele lijn, integendeel.

Centraal Informatie Systeem 

Voordat een verzekeraar een autoverzekering verstrekt wordt er altijd voor gekozen om het Centraal Informatie Systeem te raadplegen. Op het ogenblik dat dit wordt gedaan worden verschillende zaken duidelijk met betrekking tot de potentiële verzekeringnemer. Het gaat hierbij niet alleen over diens schadeverleden, maar ook over het feit of de persoon in kwestie bijvoorbeeld een strafblad heeft of niet. Op basis van de informatie die men kan achterhalen uit het Centraal Informatie Systeem wordt er vervolgens voor gekozen om een autoverzekering al dan niet toe te kennen. Blijkt het risico voor de verzekeraar te groot te zijn? Dan is de kans bijzonder groot dat deze geen autoverzekering zal willen toekennen. In dat geval zit er voor u als verzekeringnemer niets anders op dan een beroep te doen op een opgericht collectief van verzekeraars. Dit collectief heeft als enige doel om ervoor te zorgen dat elke persoon die met de auto wenst te rijden een autoverzekering kan afsluiten. 

Bovenstaande zorgt er aldus voor dat iedereen die zijn of haar auto wenst te laten verzekeren een autoverzekering kan afsluiten. Daar staat echter wel tegenover dat er hier een aanzienlijk hogere kostprijs aan verbonden is. Het collectief van verzekeraars loopt met het aanbieden van de autoverzekering aan u als risicovolle verzekeringnemer immers een extra groot risico. Dat extra groot risico wil men gedekt zien worden door een hogere verzekeringspremie. Het mag dan ook duidelijk zijn, het voorkomen van een dergelijke situatie is in de praktijk erg belangrijk. Wees hier dus altijd aandachtig voor wanneer u met de auto gaat rijden.